Tell hagefugler i helga

I helga går årets Hagefugltelling av stabelen. For at barnehager, skoler og lignende skal kunne delta er det også mulig å telle frem til 7.februar.

Man deltar i tellingen ved å notere fuglene man ser i hagen, og legger det inn på internett etterpå.
Hagefugltellingen blir arrangert av Norsk Ornitologisk Forening i samarbeid med miljolare.no.

En av målsettingene med Hagefugltellingen er å sette søkelyset på hvordan klimaendringene endrer artssammensetninger for overvintrene fugler i Norge og Norden, samt synliggjøre foreningens arbeid med fuglevern utad.

Foto: Tore Østby, Rørosnytt
Foto: Tore Østby, Rørosnytt