Vaktsamarbeid gir bedre politi

Politiet i Malvik har avdekket flere lovbrudd etter at vaktsamarbeidet med Stjørdal, Frosta, Meråker, Selbu og Tydal ble innført i september i fjor.

Dette fortalte lensmann May Hoås under en pressekonferanse som lensmannskontorene i Værnesregionen holdt på Stjørdal i dag.

https://vimeo.com/153486495

Statistikken for Malvik viser at det ved Malvik lensmannskontor har vært elleve utrykninger til alvorlige hendelser som brann, alvorlige trafikkulykker og lignende. Responstiden har i gjennomsnitt vært på 19 minutter.

Totalt var det i 2015 en nedgang i antall saker som Malvik lensmannskontor håndterte med 22 færre saker enn året før.

Av sivile gjøremål behandlet Malvik lensmannskontor 758 utlegg, 211 forliksklager og 13 gjeldsordninger i 2015.