Kulturprisen deles ut i kveld

I kveld er det klart for utdelingen av kulturprisen for 2015 til historielaget Hommelviks Venner.

Det var formannskapet som vedtok å dele ut prisen til historielaget den 30.november i fjor.

Historielaget ble stiftet i 1980 og har som formål å vekke interessen og skape forståelse for bygdas historie, og verne om kulturminner av alle slag. De har gjennom innsamling og registrering av gjenstander fått til et flott Jakobsli museum nederst i Selbuvegen.

Historielaget arbeider aktivt for å ta vare på og dokumentere Hommelviks historie. De arrangerer historiske vandringer forskjellige steder i Hommelvik med ulike tema, og de har temautstillinger i Jakobsli museum. Eksempel på dette er hoppbakker, dammer i nærområdet og registrering av bruer over Homla.

Historielaget har også blitt tildelt midler fra Kulturminnefondet for istandsetting og merking av lokale kulturminner.

Kulturprisen deles ut under Historielaget Hommelviks Venner sitt årsmøte på Bruket Kulturhus onsdag kl 18:30 hvor det i tillegg blir vanlige årsmøtesaker og underholdning av «Kvitter fra Knotten»