Viktig at det blir et riktig oppgjør

Det sier advokat Bjørn Morten Brauti som representerer Malvik kommune i erstatningssaken mellom kommunen og Line Sommer Hoel.

Brauti har arbeidet med personskaderett siden 1994 og har vunnet en rekke saker for domstolene.

– Jeg jobber for det meste med personskadesaker og her ved vårt Nidaros DA sitt kontor har vi en 300 – 400 slike saker til enhver tid, forteller han.

– Jeg har bistått i mange ulike saker i alt fra bil, fly og trafikkulykker, pasientskadeerstatning, dysleksi og mange andre personskadesaker.

Brauti er også medlem av fagrådet for Personskadeforbundet og er Advokatforeningen sin spesialist i forbindelse med spørsmål om forsikring og personskade.

Litt kjennskap til Malvik

Bjørn Morten Brauti forteller at han har litt kjennskap til Malvik kommune.

– Jeg har jo kjørt gjennom Malvik mange ganger, ler han, men kjenner jo også litt til kommunen gjennom partner og kollega Ivar Christian Andersskog.

Andersskog er daglig leder og styreleder ved Advokatfirmaet Nidaros DA, hvor han og Brauti er medeiere med 25 % av eierandelene hver.

Andersskog har tidligere vært medlem av kommunestyret i Malvik og var vararepresentant for lederen av kontrollutvalget i kommunen i forrige periode. Ivar Christian Andersskog ledet utspørringene i den såkalte ”Biogass-saken” i 2014 og stod på listen til Pensjonistpartiet ved siste kommunevalg.

Håper på rask avklaring

Bjørn Morten Brauti har enda ikke vært i kontakt med motparten Line Sommer Hoel.

– All kontakt vil i første omgang gå gjennom hennes advokat, slik er reglene og praksis. Det vil skje en av de nærmeste dagene.

Brauti forteller at slike saker vanligvis kan ta opptil tre til fem år å behandle.

– Greier vi det på 3-4 måneder er jo det kjapt. Men det forutsetter at vi har tilgang til alle opplysninger og dokumenter vi trenger, sier Brauti.

Nå skal han sette seg inn i 3-400 sider med sakspapirer.

– Det er mye jobb, men min arbeidsoppgave er konkret og det er regelverk og system som må følges for at alt skal bli riktig, sier han.

Bjørn Morten Brauti er Cand.Jur fra Universitetet i Oslo og har siden 2002 vært partner og advokat ved Advokatfirmaet Nidaros DA.