Ordføreren beklaget ovenfor Line

Under mandagens kommunestyremøte uttalte ordfører Ingrid Johansen Aune (AP) en beklagelse til Line Sommer Hoel.

Det var etter en interpellasjon fra Eva Lundemo (H) om håndteringen av den såkalte mobbesaken i kommunen at ordføreren i sitt svar uttrykte denne beklagelsen.

– Nå har vi nettopp hatt en sak i Malvik som har sine røtter 13 år tilbake i tid. Siden den gang har vi hatt ulike politiske konstellasjoner som har behandlet saken. Vi vil beklage den skade kvinnen har lidt i denne saken, sa ordføreren i sitt svar.

Kommunestyret stemte ned et forslag fra Lundemo om at kommunestyret i sitt neste møte skulle få en fullstendig gjennomgang av hvordan kommunen har håndtert denne saken etter at kommunen ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett i slutten av november.