Line ber om åpenhet i mobbesaken

Line Sommer Hoel har sendt e-post til medlemmene i formannskapet og til rådmannen i Malvik der hun ber om åpenhet i behandlingen av saken som angår henne.

På sin facebookside skriver Line Sommer Hoel fredag at hun er lettet over at kommunen ønsker å gå i forhandlinger, slik at jeg nå kanskje kan slippe en ny rettsrunde den 6. april.

– Jeg har et sterkt håp om at når kommunen nå legger sin strategi – at denne er fair mot meg, og at den tar hensyn til at mobbingen varte fra jeg var 13 til 16 år, og inkluderte gruppevoldtekt, skriver hun.

Hun skriver videre at ordet «strategi» skremmer henne mye og hun håper bare at kommunen nå kan se henne som et menneske, og ikke som en sak som skal forhandles frem til kommunens beste.

Line Sommer Hoel skriver i sin e-post til formannskapet og rådmannen i dag at hun ikke har noen innvendinger mot at møtet i dag kan holdes for åpne dører.

– Derimot oppfordrer jeg på nytt til det, skriver hun til politikerne og administrasjonen.

Savner dialog

Line Sommer Hoel er spent på hva som kommer ut av dagens møte i kommunen.

– Jeg savner en tettere dialog med kommunen. Vi, advokaten min og jeg, har ikke hørt noe fra verken kommunen, advokater eller ordfører på snart to uker.

– Det aller meste av informasjonen har vi fått gjennom media, hvor vi også kunne lese at ordføreren sa det var det menneskelige aspektet som gjorde at hun endret syn i saken og gikk inn for at anken skulle trekkes.

– At kommunen ønsker å inngå et forlik rundt erstatningsbeløpet kjenner vi bare via media og en kort sms fra ordfører. Advokaten har ikke hørt noe fra kommunen.

– Jeg har hele tiden ønsket dialog med Malvik kommune, både før, under og etter rettssaken, sier Line Sommer Hoel.

Kan ikke svare ennå

Malviknytt har spurt rådmannen og ordføreren i kommunen hvor sakspapirer for dagens møte finnes da de ikke står på kommunens hjemmeside med oversikt over politiske møter.

IMG_4456– Har dessverre ikke anledning til å svare ut din forespørsel før senere i dag eventuelt ikke før i morgen, skriver rådmann Kristian Rolstad i en kort e-post til Malviknytt litt før klokken 13.00 i dag.

Ordfører Ingrid Johansen Aune (AP) har ikke svart på Malviknytt sine henvendelser i dag.