Formannskapet lukket møtet

Det var et noe forsinket formannskap som like etter kl 16.30 mandag enstemmig bestemte å lukke dagens hasteinnkalte møte.Ordfører orienterte medlemmene i formannskapet at kommunen hadde engasjert ny advokat i saken for og få det riktige erstatningsbeløp.

– Dette er en sak for rettssystemet, ikke for partipolitikere, sa ordfører Ingrid Aune.

Sandaune mener kommunen må være ydmyk.

Ny advokat

Bjørn Morten Brauti fra advokatfirmaet Nidaros DA  ble presentert som kommunens nye advokat. Brauti har arbeidet med personskaderett siden 1994. Han har vunnet en rekke saker for domstolene og han er faglig leder for Nidaros DA sin avdeling som arbeider med slike saker.

Brauti sa til formannskapet at han følte seg meget kompetent til å håndtere saken.

– Fra administrasjonen ble det opplyst om at en e-post som var sendt fra motparten Line Sommer Hoel i dag, hvor hun fritok formannskapets medlemmer fra taushetsplikten, ikke kunne taes hensyn til da kommunen ikke hadde fått verifisert at det var motparten som var avsender.

– Det Line Sommer Hoel fritar formannskapet for er bare omtrent 1 % av de taushetsbelagte opplysningene i saken, sa rådmann Kristian Rolstad.

Ba om åpenhet.

Møtet ble lukket for media klokken 16:32 av et enstemmig formannskap som ikke var fulltallig da Fremskrittspartiet ikke kunne stille.