Nå må kommunen være ydmyk

Det er rådet formannskapets medlem Lill Harriet Sandaune har til sine kolleger i Malvik formannskap.

– Det stemmer at formannskapet er innkalt til hastemøte mandag ettermiddag, sier Lill Harriet Sandaune (FrP).

Der skal kommunens advokat presentere sitt opplegg for forhandlingene om erstatningsbeløpet i mobbesaken.

– Jeg håper nå ordfører og administrasjonen håndterer dette ryddig og profesjonelt.

– Målet må være at man får til en rettferdig løsning som begge parter kan akseptere å leve med, sier Lill Harriet Sandaune som er forhindret fra og delta i mandagens formannskapsmøte med påfølgende kommunestyre.

– Kommunen er dømt i denne saken og har akseptert dommen, da kan vi ikke gjøre annet enn å opptre ydmykt, sier hun.

Ordfører Ingrid Johansen Aune (AP) ber om at Malviknytt retter henvendelsen om saken til rådmannen i Malvik.