Helsearbeider tiltalt for overgrep

En mannlig helsearbeider må onsdag møte i Sør-Trøndelag tingrett hvor han er tiltalt for å ha forgrepet seg på en psykisk utviklingshemmet kvinne i Malvik.

I følge gjerningsbeskrivelsen i tiltalen skal mannen ved flere anledninger ha forgrepet seg på kvinnen samtidig som han var ansatt i helse- og omsorgstjenesten i Malvik kommune.

Han hadde i samme periode flere hjemmebesøk hos den fornærmede.

Mannen står også tiltalt i følge helsepersonelloven §67 for som helsepersonell å ha unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen forøvrig.

I tiltalebeslutningen er det nedlagt forbehold om mannen skal miste retten til å praktisere som helsearbeider.

Det er satt av to dager til rettssaken.