Søknadsfrist på skuddårsdagen

Malvik kommune søker etter ny rådmann etter Kristian Rolstad som sa opp som rådmann i Malvik før jul.

I utlysningsteksten skriver nå Malvik kommune at den søker en utviklingsorientert leder, som i nært samarbeid med politikere og ansatte skal videreutvikle kommunen som en serviceorientert tjenesteyter og fremtidsrettet samfunnsutvikler i takt med kommunens vekst.

Malvik kommune har driftsinntekter på ca 900 MNOK, og Investeringsbudsjettet 2016 ligger på 300 MNOK. Rådmannen organiserer sin ledergruppe med kommunalsjefer i virksomhetsområdene organisasjon, helse/velferd, oppvekst/kultur, areal og samfunnsplanlegging, næring og økonomi.

Kommunen ønsker en synlig og involverende leder, gjerne med erfaring fra privat og offentlig sektor.

Malvik kommune vil vektlegge gode kommunikasjonsevner, og god innsikt i samspillet mellom politikk og administrasjon. Kommunen søker en rådmann med god økonomiforståelse, som trives med utfordringer og med evne til å bygge relasjoner internt og eksternt. Utdannelse fra universitet/høyskole, gjerne innen økonomi er ønskelig.

Det er firmaet Visindi som skal bistå Malvik kommune i rekrutteringen av ny rådmann etter Kristian Rolstad, og interesserte i stillingen kan kontakte Frode Hepsø Johansson tlf 992 21 30, Jo Skjelstad tlf 414 31 954, i Visindi eller ordfører Ingrid Aune tlf 980 59 711

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor Malvik kommune i prosessens innledende del. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlig søkerliste dersom søker ber om dette. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Fullstendig utlysning her.