Ikke god nok brøyting langs fylkesvegen

Ketil Melum fra Rota i Hommelvik reagerer på at det ikke er framkommelig på avkjørslene som går mellom gang og sykkelvegen og fylkesvegen langs Malvikvegen.

– Vi har hatt en sak i flere år når det gjelder brøyting og strøing. Om busslommer og ut og innkjøring fra gang og sykkelsti ut til hovedvei. Vi har opplevd at folk med barnevogn har måtte gått på hovedveien og barn har sklidd halvveis under buss ved påstigning etter å ha klatret over brøytekanter.

– Trafikk fra eiendommene har foregått flere hundre meter på gangvegen før det finnes en åpen avkjørsel til fylkesveg, sier Ketil Melum som igjen har tatt opp problemene i en e-post til Vegvesenet Sør-Trøndelag.

– Noe som forundrer meg er at ut og innkjøring er skiltet, gangfelt er skiltet og busslommer er utrolig nok også skiltet! Har det i det hele tatt vært befaring som gir entreprenør en klarhet i hvordan dette skal være?

– Det skal ikke være nødvendig at folk i nabolaget må gjøre jobben som noen tross alt er betalt for.  Er dette prisen vi må betale for lave anbud? Ketil Melum som har sendt kopi av henvendelsen til lederen for ARESAM i Malvik kommune som også fungerer som trafikksikkerhetsutvalg.

– Nå er dette det femte året vi har det slik, hva skal vi gjøre, sier en litt fortvilet Ketil Melum.

– Fra vegvesenet får jeg bare beskjed om at saken er oversendt til entreprenør forteller Melum som har sendt Malviknytt ett bilde som viser hvordan forholdene var tirsdag ettermiddag.