Nortura utvider med 4000 kvm

Rett etter jul startet gravearbeidene med det som skal bli en utvidelse på omtrent 4000 kvadratmeter ved Norturas fabrikkanlegg på Sveberg.

– Vi bygger en ny ekspedisjon og ett nytt mottaksområde som vil strekke seg fra dagens fabrikkanlegg og vestover. Det nye bygget vil nok ta omtrent halvparten av parkeringsplassen Nortura i dag har ovenfor Fryselageret og Corex-bygget.

Dette forteller fabrikksjef Sondre Halseth i Nortura.

– Ekspedisjonen som i dag ligger på Tunga i Trondheim skal flyttes til Malvik. Eiendommen i Trondheim er solgt og leiekontrakten går ut i 2017. Der er det i utgangspunktet snakk om 70-80 årsverk som skal flyttes og vi er i gang med en prosess for å finne gode løsninger for dette, sier Halseth.

Den nye utvidelsen skal stå ferdig i løpet av senhøsten og vil bli tatt i bruk i januar/februar 2017.