Redusert åpningstid fra i dag

Politiet i Malvik ønsker å styrke beredskapen, etterforskningskapasiteten og det forebyggende arbeidet i kommunen. På bakgrunn av dette vil Malvik lensmannskontor få nye åpningstider.

Fra i dag, mandag 18.januar vil lensmannskontoret ha stengt ekspedisjon  2 dager i uka. Dette gjelder tirsdag og torsdag, samt at åpningstiden mandag, onsdag og fredag blir fra klokken 0900-1500.

– Vi inngikk vaktsamarbeid med Stjørdal, Selbu og Tydal, Frosta og Meråker lensmannskontor på slutten av september i fjor. Det betyr at de fleste operative politibetjenter går i helkontinuerlig turnus, sier lensmann May Hoås i en pressemelding.

– Målet med dette er at innbyggerne i Malvik skal få øyeblikkelig hjelp når de har behov for dette uavhengig av tidspunkt på døgnet samt økt tilstedeværelse av uniformert politi som skaper trygghet og har fokus på det forebyggende arbeidet i vår kommune, skriver lensmannen.

– Det stilles større krav til prioritering av forebyggende arbeid og etterforskning med høyere kvalitet. Dette er noe vi har fokus på. Forebyggende arbeid gir resultater når vi investerer i samarbeid og samhandling med andre aktører i kommunen som igjen gir svært god avkastning i form av forebygging og økt trygghet for befolkningen

– Dette er ikke et grep som er forankret i nærpolitireformen, men en prioritering vi gjør ut fra vår organisering og hvordan vi ønsker å løse våre oppgaver, sier Lensmannen i Malvik, May Hoås.