Ikke lengre bålforbud

Trøndelag brann- og redningstjeneste opphever forbudet som ble innført 05.01.2016 om bruk av ild utendørs.

Dette gjelder i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Rennebu og Oppdal kommuner.

Trøndelag brann- og redningstjeneste minner om de generelle bestemmelsene i forskrift om brannforebygging § 3 generelle krav til aktsomhet, der det angis at:

”Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket”.

Dette skriver Trøndelag brann- og redningstjeneste på sine hjemmesider.

Her kan du se værmeldingene for dagene som kommer.