Hjelp på veien til arbeid

Ved årsskiftet etablerte Euroskolen eget kontor i Malvik. Euroskolen er en aktør innen blant annet avklaring og oppfølging av mennesker som har behov for bistand og tilrettelegging for å finne eller beholde ordinært arbeid.

– Vi jobber på oppdrag fra NAV Malvik, med arbeidssøkere som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidsliv og/eller skole. Formålet er ordinær jobb, forteller Marit Renolen Norman som er ansvarlig for Oppfølgingstiltaket i Euroskolen Sør-Trøndelag.

Lokaler i Selbuvegen 1

Ved den nye avdelingen til Euroskolen i Malvik, som er lokalisert i Hommelvik, er det ved oppstart tre ansatte. To avdisse er nytilsatt. Ann Siri Amdahl, som er utdannet psykiatrisk sykepleier og Bjørn Morten Helland som har lang erfaring fra næringsliv, ledelse og rekruttering. Tredje ansatte er Siv Anita Elstad, som har jobbet i Euroskolen i et par år.

– Vi setter individet i sentrum og skal jobbe med den enkeltes ønske og muligheter i forbindelse med arbeidsavklaringog formidling til jobb, forteller Marit R. Norman.

– Da må vi fokusere på deltakernes ressurser, for å få til de gode løsningene både for den enkelte og bedriften.

Et samfunnsoppdrag

Marit Norman
Marit Norman

Det kan være ulike årsaker til at mennesker blir stående utenfor arbeidslivet i korte eller lengre perioder. Euroskolens samfunnsoppdrag i samarbeid med NAV og arbeidslivet, er å få så mange som mulig ut i jobb.

– Vi jobber i den forbindelse både med arbeidsavklaring, oppfølging av sykmeldte og deltakere som er uten arbeidsforhold , sier Marit R. Norman.

– Euroskolen har ingen interne arbeidsplasser og samarbeider utelukkende med ordinære bedrifter enten i Malvik eller nabokommunene Trondheim og Stjørdal. Vi etablerer forskjellige praksisplasser basert på den enkeltes ønsker og muligheter, hvor målet på sikt er ordinær jobb.

– Nå gleder vi oss til å bli kjent med folk og bedrifter her i Malvik og omegn, sier Jobbspesialistene ved Euroskolen Malvik.

Les mer om Euroskolen som ble startet i 1993 her.