NAV Malvik kan få arbeidsmiljøpris

Den årlige Arbeidsmiljøprisen i NAV skal synliggjøre gode tiltak og inspirere til videre innsats for et godt arbeidsmiljø. 

NAV Malvik har siden 2010 jobbet systematisk med kvalitetsforbedring. Dette har hatt betydning for resultatene og nominasjonen til arbeidsmiljøprisen 2015, skriver Malvik kommune på sin hjemmeside.

Det handler om struktur, oversikt og prioritering. Gode resultater på målekort, arbeidsmiljøundersøkelse og brukerundersøkelse viser at NAV Malvik har lyktes med kvalitetsforbedringene..

 

Arbeidsmiljøprisen deles ut på en hovedverneombudsamling til enheter eller personer som har:

  • bidratt til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • bidratt til læring og motivasjon for andre enheter

Det er Arbeidsmiljøutvalget i NAV som deler ut prisen.