Mobbefrie skoler i Malvik

ELEVUNDERSØKELSE I MALVIK: En elevundersøkelse som er publisert på UDIR.NO viser at Malvikskolen i skoleåret 2014 – 2015 var svært nær å være helt fri for mobbing.

Elevene er stilt en rekke spørsmål om skolehverdagen, og et av spørsmålene var:

– Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?

Svaralternativer:

1) Ikke i det hele tatt

2) En sjelden gang

3) 2 eller 3 ganger i måneden

4) Omtrent 1 gang i uken

5) Flere ganger i uken

Ut fra svarene regnes en gjennomsnittsverdi for indikatoren Mobbing på skolen, beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet.

Svar-verdien for Malvik kommune er 1,2 både på 7. og 10. trinn.

På barneskolen er elevundersøkelsen gjort på 7. trinn

Svar-verdien for Vikhammer skole er 1,3.

Svar-verdien for Hommelvik skole er 1,2.

Svar-verdien for Saksvik skole er 1,3.

Svar-verdien for Sveberg skole er 1,2.

Vikhammeråsen Grendaskole er untatt offentighet på grunn av få elever.

På ungdomsskolene er elevundersøkelsen gjort på 10. trinn

Svar-verdien for Vikhammer ungdomsskole er 1,1.

Svar-verdien for Hommelvik ungdomsskole er 1,2.

Selv om elevundersøkelsen gir et svar om at mobbing er lite utbredt, kan det ikke utelukkes helt at det kan ligge store mobbetragedier for enkeltelever skjult i tallene. Om nesten alle svarer alternativ 1, vil enkeltelever som svarer alternativ 5 utgjøre lite for svar-verdien totalt.

Elevundersøkelsen viser en liten bedring fra skoleåret 2013-2014 til 2014-2015.

For skoleåret 2013-2014 var indikatortallet for Malvik kommune 1,2.

Her kan du se hele elevundersøkelsen.