Foreslår «Tuftepark» på Midtsandtangen

Hallstein Auran fra Vikhammer foreslår i et brev til Malvik kommune at det etableres en Tuftepark på Midtsandtangen friluftsområde.

En Tuftepark er en utendørs treningspark bestående av 10 enkle metallkonstruksjoner som et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Konseptet ble ideelt grunnlagt av Lasse Tufte i 2011, og den aller første Tufteparken i landet sto klar til bruk på Risenga i Asker sommeren 2012.

Auran sier i til Malviknytt at han foreslår dette da han, og flere med han, mener det vil være en berikelse for Midtsandtangen friluftsområde.

Etableringen av en slik park har en kostnad på ca 500.000,- og det kan søkes om tippemidler og støtte fra andre hold. Kostnadene med grunnarbeid kommer i tillegg til innkjøp av apparatene.