Trafikkøkningen bekymrer

Beboerne i Maivegen og Reidar Jenssens gate i Hommelvik sentrum er bekymret for den økte trafikken.

På et nabomøte onsdag kveld delte de sine bekymringer og bestemte seg for og gå i dialog med Malvik kommune for å finne løsninger på problemet.

Det er særlig på morgen og ettermiddag at biltrafikken er stor og flere frykter for skoleelevene som ferdes langs de sterkt trafikkerte vegene i boligområdet.

Initiativtaker til møtet, Astrid J. Eggen, var fornøyd med diskusjon og oppmøte.

– Vi har nå satt ned ei gruppe på fire naboer som skal jobbe videre blant annet med å kontakte kommunen og hente inn råd fra andre parter.

– Vedtaket om å stenge Movegen er gammelt og mye har skjedd med etablering av nytt kulturhus og Hommelvik Helsetun siden dette ble bestemt.

Konkrete innspill

Under møtet kom det flere innspill fra naboene med forslag til løsninger. Det gikk på for eksempel fartsdumper i Maivegen, åpning av Movegen for inngående trafikk (enveiskjørt) og åpning av Millers veg ved rådhuset for utgående trafikk (enveiskjørt)

Det var gjennomgående stor enighet om at det burde være gjennomkjøring forbudt i området og at det bør skiltes med parkering forbudt over hele Mogjalet.