Vil ha ekspert på personskade i mobbesaken

I forbindelse med den såkalte mobbesaken Line Sommer Hoel har anlagt og vunnet mot Malvik kommune skal det nå utmåles erstatning.

Formannskapet i Malvik vedtok tirsdag å be om at kommunen skaffer en advokat med ekspertise på utmåling av personskadeerstatning og som har erfaring med unge skadelidte.

– Vi håper at det kan legge til rette for et godt forhandlingsklima, står det i protokollen etter møtet.

Malvik kommune har også gitt retten tilbakemelding om at det ønskes rettsmekling innen fristen som er 22. januar. Rettsaken hvor erstatningsspørsmålet skal behandles er berammet til onsdag 6.april.

Malvik kommune oppretter snarest mulig dialog med saksøkere med formål å komme fram til et forlik i saken.

Nye rutiner ved rettssaker

Rådmann redegjorde under tirsdagens møte i Formannskapet kronologisk over kontaktpunkt i saken. Medlemmene i formannskapet fikk redegjøre for sine synspunkt.

– Anken er formelt trukket, men kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett er ennå ikke kommet.

Rådmannen skal i løpet av våren fremme forslag til rutiner for involvering av formannskapet i rettssaker mot kommunen.

Av formannskapets sju faste medlemmer hadde to meldt forfall. Knut Svisdahl (MDG) møtte for Rakel S. Trondal (SV) og Terje Hansen for Lill Harriet Sandaune (begge FrP)

Under behandlingen av saken møtte Christine Elveland (Avd.leder personal/stab) og kommunalsjef Ester Sandtrø.