Politiske møter uke 2

Administrasjonsutvalg

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset tirsdag, den 12.01.2016 klokken 09:00.

Administrasjonsutvalget består av Formannskapet og to ansatterepresentanter.

Øvrig agenda:

Orientering om omstillingsprosess

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Formannskap

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset tirsdag, den 12.01.2016 klokken ca 11:00.

  • Godkjenning av protokoll fra forrige møte i formannskapet
  • Trøndelagsutredningen – høringsuttalelse
  •  Hommelvik idrettslag – søknad om godkjenning av midlertidig avdragsfrihet på lån med kommunal garanti 2014
  • Søknad om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt 2015.

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Etter planen skal det avholdes møte i utvalg for areal og samfunnsplanlegging torsdag, den 14.01.2016.

Det foreligger ingen saksdokumenter på kommunens hjemmesider til dette møtet.

Her kan du lese om utvalg for areal og samfunnsplanlegging.

 

Ungdomsrådet

Etter planen skal det avholdes møte i Ungdomsrådet torsdag, den 14.01.2016

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.
Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene.

Her kan du lese om ungdomsrådet i kommunen.