Krever gjennomgang av mobbesaken

Tekst: Tore Østby

Høyres Formannskapsrepresentant, Eva Lundemo, krever en redegjørelse for Malvik kommunes håndtering av mobbesaken. Bakgrunnen er blant annet at Kommunens nye plan mot mobbing snart skal behandles politisk.

– Kommunestyret, som kommunens øverste organ, skal på neste kommunestyremøte ha en full gjennomgang av hvordan hele denne saken har vært håndtert fra kommunens side, skriver hun i Interpellasjonen.

Høyre viser til kommunens hjemmeside, der det står at Organisasjonen skal gjenspeile samfunnets mangfold, og i bunnen av dette ligger verdiene Åpen – Nyskapende – Samhandlende. Malvik kommune omfatter i denne sammenheng både folkevalgte, rådmann og alle ansatte. Lundemo vil vite om ordføreren synes at den omtalte ankesaken i forbindelse med Sør-Trøndelag tingretts dom av 25. november 2015, er håndtert i tråd med «åpen, nyskapende og samhandlende».

Lundemo ønsker også en redegjørelse for om det finnes andre pågående mobbesaker i Malvik, eller om det er innmeldte saker eller har kommet bekymringsmeldinger om mobbing til skoleledelsen pr i dag.

– Det er viktig å ha nulltoleranse for mobbing, men nulltoleranse må aldri bli en hvilepute. Arbeide mot mobbing må pågå kontinuerlig. Vi må ha fokus, motivasjon, vilje, ansvarliggjøring og innsats for overhode å ha mulighet til å nærme oss målet om null mobbing. For å motarbeide mobbing, må vi først erkjenne at vi har et problem med mobbing, skriver Lundemo i interpellasjonen.

 

Interpellasjon vil bli behandlet i kommunestyret25. januar.