Mobbesaken er dårlig håndtert

 

Venstres formannskapsmedlem Torgeir Anda er svært kritisk til måten mobbesaken i Malvik kommune er håndtert på.

– Dette er en studie i hvordan sosiale medier spiller en betydelig rolle i vårt demokrati.  Det er viktig å se på hva som kan skje når vanskelige spørsmål avgjøres og skal forklares. Jeg tror alle er enig om at formannskapet må diskutere hele prosessen på førstkommende møte, sier han.

Informert via media

Den mangeårige pressemannen og kommunikasjonsmedarbeideren er veldig kritisk til håndteringen fra rådhuset.

– Vi diskuterte saken veldig grundig den 18.desember og alle fikk god informasjon om innholdet i selve ankesaken.

– I romjula fikk jeg vite via media hva anken inneholdt og hvilken retorikk kommunens advokat valgte. Jeg har hele tiden vært kritisk til retorikken, sier Anda.

– Det er heller ikke holdbart at formannskapets medlemmer ikke har fått kopi av kommunens ankebrev til tingretten, det er formannskapet som er ansvarlige.

– Det samme gjentok seg nå på mandag i forbindelse med pressemeldingen om at flertallet ønsker å trekke anken og at det skulle skje i et ekstraordinært formannskapsmøte.

– Heller ikke dette fikk formannskapets medlemmer, som ikke er med i det rødgrønne samarbeidet, beskjed om fra politisk ledelse før det ble publisert. Det er formannskapet, og ikke posisjonen på interne møter, som fatter vedtak.

– Jeg ble igjen informert via journalister og det kjennes ikke greit når vi skal opptre som et samlet formannskap, sier Torgeir Anda (V). Som legger til at når det er sagt, er jeg glad for at et samlet formannskap har kommet fram til et fornuftig vedtak.