Forbudt å gjøre opp ild ute

Fra tirsdag 5. januar innfører Trøndelag brann-og redningstjeneste forbud mot å gjøre opp ild og behandle brannfarlige gjenstander utendørs.

Forbudet gjelder i kommunene Malvik, Trondheim, Klæbu, Rissa, Leksvik, Rennebu og Oppdal.

Bakgrunnen er stor brannfare grunnet uvanlig tørre forhold i skog og annen utmark, samt ugunstige vindforhold, opplyser Trøndelag brann- og redningstjeneste.