Trakk anken i superkort møte

Da Malvik formannskap møttes klokken 11.00 i dag var det en sak på dagsorden.

Et enstemmig formannskap vedtok etter knappe seks-sju minutter, uten debatt, å trekke anken av dommen i Sør-Trøndelag tingrett fra november, der Line Sommer Hoel fikk medhold i søksmålet hun hadde reist mot Malvik kommune.

– Det måtte bare gå denne vegen, sa formannskapsmedlem Torgeir Anda (V) etter møtet.

– Saken var grundig behandlet og diskutert i formannskapet i det lukkede møte før jul. Der påpekte jeg den retorikken kommunens advokat la opp til og at den var uheldig.

I en pressemelding sent mandag kveld skriver ordfører Ingrid Aune (AP) at flertallet i formannskapet er kommet til at vi mener Malvik kommune bør trekke anken og vil ta dette opp i et ekstraordinært formannskapsmøte snarest mulig.

– Selv om det kan finnes gode juridiske argumenter for en anke, så mener vi at belastningen på enkeltmennesket i denne saken er og har vært svært stor.

– Vi har stor respekt for at dette er en krevende sak å stå i. Ut ifra en ny helhetsvurdering av saken, trekker vi nå anken – og legger tingrettens dom til grunn, skriver ordfører Ingrid Aune (30)