Line: DEN STØRSTE LETTELSEN JEG HAR KJENT!

Flertallet i Malvik formannskap har hatt en ny gjennomgang av den pågående ankesaken, vel kjent gjennom media og trekker ankesaken mot Line Sommer Hoel.

Line Sommer Hoel (Foto: privat)
Line Sommer Hoel (Foto: privat)

– Jeg fikk vite det nå i kveld og kjenner en stor lettelse og vil nå takke alle som har delt, skrevet og kjempet dag og natt for meg og denne saken, sier Line.

– Det er så mange som har vist støtte, kjærlighet og omtanke at jeg er ydmyk, rørt og takknemlig for for alt engasjement.

Ekstraordinært formannskap.

Presset på Malvik kommune har vært høyt etter at de den 18.desember vedtok å anke dommen fra tingretten. Søndag kunngjorde Malvik Høyre at de ville kreve anken opphevet i kommunestyret.

Ordfører Ingrid Aune skriver i en pressemelding klokken 22.20 mandag kveld at vi er kommet til at vi mener Malvik kommune bør trekke anken og vil ta dette opp i et ekstraordinært formannskapsmøte snarest mulig.

– Selv om det kan finnes gode juridiske argumenter for en anke, så mener vi at belastningen på enkeltmennesket i denne saken er og har vært svært stor. Vi har stor respekt for at dette er en krevende sak å stå i.

– Ut ifra en ny helhetsvurdering av saken, trekker vi nå anken – og legger tingrettens dom til grunn, skriver ordfører i en pressemelding som er underskrevet av Ingrid Aune, ordfører, Ap, Rakel Trondal, Sv, Ole Herman Sveian, Sp, Matz Ulstad, Ap, Heidi Steine, MDG.