Kommenterer ikke kritikken av ankesaken

Flertallet i Malvik formannskap, representert ved ordfører Ingrid J. Aune (AP), varaordfører Ole Herman Sveian (SP), Matz Ulstad (AP) og Rakel S. Trondal (SV) svarer ikke på spørsmål rundt kritikken av ankesaken.

Det er ingen respons når Malviknytt ber om kommentarer til den massive kritikken som nå frontes på sosiale medier og i avisenes ”ordet fritt” spalter.

Heller ikke gruppeleder Bernt Ole Ravlum og partileder Anne S. Mostervik fra det største partiet i formannskap og kommunestyret (AP) kommenterer når vi spør dem.

Spørsmålet

Spørsmålene hentet vi etter å ha lest kommentarfeltene på flere nettsider, inkludert partiene og kommunens egne facebooksider.

Vår henvendelse var slik:

”Vedrørende medieoppslag om den vedtatte anken av mobbedommen fra tingretten får flertallet i formannskapet mye kritikk i negative ordelag. I den forbindelse skriver jeg på en sak til malviknytt om det store engasjementet innbyggerne i Malvik, og mye folk utenfor kommunen har i denne saken. Regner med det politiske flertallet vil kommentere dette ovenfor innbyggerne i Malvik og har derfor noen spørsmål:

– Hva vil dere si til innbyggerne som nå venter på et svar fra politisk ledelse og flertall i kommunen?

– Mange stiller spørsmålet hvorfor medelever skal trekkes inn som vitner i anken og ikke i tingretten? Hvorfor?

– Koblingen mellom rollene enkelte har som folkevalgte og lærere som ikke tør å snakke mot sin sjef (kommunalsjefen) og arbeidsgiver, er den utfordrende?

– Hva med partikoblingen kommunalsjef Sandtrø og formannskapsmedlem Trondal? Hvordan påvirker dette avstemmingen?

– Hvordan påvirker folkets engasjement det videre arbeidet med denne saken?

– Hva vil dere som representerer flertallet uttrykke til flertallet av innbyggerne om håndteringen av denne saken? ”

Dette ble sendt som e-post lørdag 2.januar kl 11.09 til AP-ordfører Ingrid Johansen Aune, varaordfører Ole Herman Sveian (SP), Matz Ulstad (AP) og Rakel Trondal (SV). AP-gruppeleder Bernt Ole Ravlum og AP-leder Anne Synnøve Mostervik fikk også e-posten. I tillegg ble det samtidig sendt sms til de ovenstående.

Bare e-post ble sendt til Knut Svisdahl (MDG)

Sykdom og familieselskap

Ingen av de lokale politikerne kommenterer spørsmålene vi har oversendt.

Rett før klokka 11:30 lørdag formiddag, ringer Bernt O. Ravlum (AP).

– Jeg får ikke svart deg i dag da jeg er på tur til familiemiddag, er beskjeden AP sin gruppeleder har.

Partileder i AP, Anne Synnøve Mostervik er syk og svarer at hun tidligst kan svare på spørsmålene mandag ettermiddag/kveld.

Lørdag ettermiddag, kl 14:09 svarer SP-varaordfører Ole H. Sveian på sms.

– Er på veg til familieselskap. Skal se hva jeg får til.

Rakel S. Trondal svarer på e-post litt etter kl 21 lørdag kveld:

– Beklager at du ikke har fått svar, har vært uten telefon frem til nå i dag. Så mailen din nå, men trenger mer tid før jeg eventuelt kan svare.

Malviknytt takker Trondal for svaret i en e-post og forlenger svarfristen til kl 18 i dag, ca to timer etterpå har det ennå ikke kommet et svar.

Ordføreren svarte sist.

Like før klokka 22.00 lørdag kveld, tikker det inn en sms fra ordfører Ingrid Johansen Aune (AP)

– Denne leste jeg ikke før nå. Får ikke lest e-post før tidligst i morgen ettermiddag (søndag.  journ mrk).

Formannskapsmedlem Matz Ulstad (AP) og Knut Svisdahl (MDG)har ikke svart på våre henvendelser når klokken er 20.00 søndag 3.januar.

Kommentarer mot ankesaken
Et utvalg av kommentarer fra Malviknytt sin facebooksak om anken av dommen i tingretten.