Nye jobber, bekymringer og massiv kritikk mot kommunen i desember

Desember ble fylt av saker hvor den økonomiske situasjonen i Malvik kommune stod i fokus. Julemesser og adventkonserter var det flere av.

Kommuneøkonomien

Mandag 14.desember ble budsjettet for neste år vedtatt i kommunestyret. Et budsjett som gir forskjellige utslag for ulike områder. For folk flest vil nok økningen av eiendomsskatten og de kommunale avgifter og betalingssatser merkes best.

Freder barnehagen

Nye jobber og bekymringer

De ansatte ved hjemmesykepleien i Malvik slo ring om vaktmesteren sin da han ikke fikk fornyet kontrakt med Malvik kommune. Det var nok tidenes attest for kun noen dager etter at nyheten var publisert fikk Øystein Vågbø seg ny jobb. Ny jobb fikk også Lill Harriet Sandaune da det ble endringer i regjeringen.

De pårørende til beboerne ved Hommelvik helsetun var bekymret og sendte et åpent brev.

Malvik kommune anker

Flertalllet i Malvik formannskap var ikke enige i dommen hvor Sør-Trøndelag tingrett ga Line Sommer Hoel (25) medhold i at skolen kunne klandres for at hun ble mobbet og misbrukt.

Med kun én stemmes overvekt vedtok formannskapet å anke saken den 18.desember.