AP, SP og SV stemte for å anke mobbesaken

Det var Ingrid Johansen Aune (AP), Matz Ulstad (AP), Rakel Trondal (SV) og Ole Herman Sveian (SP) som stemte for at Malvik kommune skulle anke den såkalte mobbedommen mot kommunen.

Det viser protokollen etter møtet i Malvik formannskap 18.desember, som Malvik kommune i dag har sendt ut og som ligger på kommunens hjemmeside.

imageProtokollen viser at mindretallet, Lill Harriet Sandaune (FrP), Eva  Lundemo (H) og Torgeir Anda (V) fremmet et felles forslag om at Malvik kommune ikke skulle anke dommen.

Massiv kritikk

Malvik kommune har møtt massiv kritikk både på sosiale medier og i leserbrev etter at kommunens formannskap i det lukkede møtet før jul, valgte å anke dommen. Den 25 år gammel kvinne fikk rettens medhold i at kommunen og Vikhammer ungdomsskole var ansvarlig for å ikke ha stoppet mobbingen hun var utsatt for.