Massiv kritikk etter ankevedtak

Kritikken hagler mot flertallet i Malvik formannskap etter at de sist fredag vedtok å anke dommen i Sør-Trøndelag tingrett hvor en Malvik-kvinne hadde stevnet kommunen som skoleeier på grunn av mobbing og overgrep.

I en ultrakort pressemelding mandag understreker kommunen sin taushet i ankesaken.

På sosiale medier hagler nå kritikken av kommuneledelsen, særlig ordfører og Arbeiderpartiet får hard medfart.

Kommentarer som hjerterått, følelsesløst og skammelig florerer.

Et forsøk fra Mavik AP på Facebook mandag, om å ønske alle god jul ble så neddynget av kommentarer og innlegg at det ble slettet etter noen timer.

– Jeg har registrert at det har kommet både positive og negative reaksjoner på anken. Kommunen står nå midt i en rettssak og da kan vi selvsagt ikke gå ut og kommentere en sak med to parter før domstolene har gitt en endelig avklaring. Det er rettssystemet som på fritt grunnlag må vurdere denne saken, sa AP-ordfører Johansen Aune til Malviknytt mandag.

Det har ikke lyktes oss å få svar fra Arbeiderpartileder Anne Mostervik og Arbeiderpartiordfører Ingrid Johansen Aune i dag.

Malvikkvinnen som har fått rettens medhold i mobbesaken får massiv støtte på sosiale medier og i ytringer både på nettsider og i avisene.