Stabil ledighet

Tall fra NAV viser at det ved utgangen av året er et nokså stabilt arbeidsmarked i Malvik.

I desember er det registrert 179 helt ledige i kommunen, 76 kvinner og 103 menn.

Dette utgjør 2,5% av arbeidsstokken og er en nedgang på 9 personer sammenlignet med samme periode i fjor.