Nytt lys i tunnelen

Siden juni har en eller flere tunneler på E6 gjennom Malvik vært stengt på kveld og natt. Det meste av montasjearbeidet er ferdig. 

Statens Vegevesen skriver i en pressemelding at resten skal på plass etter jul, og alle systemer skal grundig testes ut. Det blir også øvelser med nødetater slik at de blir kjent med nytt utstyr.

Trafikkavviklingen har gått bedre enn forventet

Stengte tunneler vil alltid gi utfordringer for trafikanter og næringsdrivende. For de som bor langs omkjøringsruta er det ulemper med mye trafikk. Enkelte perioder, spesielt noen søndagskvelder, har det vært lange køer.

– Vi har prøvd å tilpasse stengetidspunkter best mulig, og vi syns trafikkavviklingen har gått bedre enn fryktet på et så omfattende utbedringsprosjekt, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Full kameraovervåkning

Ny belysning i Stavsjøtunnelen er et av tiltaka som vi legger merke til som kjørende. Det er supplert med bommer nær tunnelmunning, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning. I Helltunnelen blir det skilt som senker farten når det er duggproblemer.

Det er også mange sikkerhetstiltak som vi ikke legger merke til når vi kjører. Det viktigste er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Dette øker sikkerheten og fører også til færre unødvendige stenginger.

I Væretunnelen er det montert ekstra ventilasjon som er viktig hvis det skulle oppstå brann. Tekniske rom er utvidet med midlertidige løsninger inntil det blir doble løp for Være- Stavsjøfjell og Helltunnelen.

Usikker tidshorisont på doble tunneler

Planprosjekt E6 Ranheim – Værnes planlegger doble løp for Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen av trafikksikkerhetsmessige hensyn. I 2015 er det derfor gjort enklest mulige avbøtende tiltak, men på grunn av usikker tidshorisont på doble løp er gjort mye på overvåkning. Mer omfattende oppgradering skal gjøres når nye tunnelløp er ferdig, og trafikken kan gå der mens de gamle oppgraderes.

Fra 1. januar er det Nye veier AS som overtar ansvaret for planprosjektet og prioritering av utbygging.

Det blir ikke arbeid i tunnelene og ingen nattestenging fra 18. desember og til et stykke ut i januar.