Merkelig fremgangsmåte

Mangeårig medlem av kommunestyre og formannskap i Malvik kommune, Randi Eikevik (Fokus Malvik) synes det er merkelig at vaktmesteren ved Motrøtunet og Hobos ikke får fortsette i jobben etter at kommunen har slått sammen hele bygget til et helsetun.

Det er de ansatte ved hjemmesykepleien som har skrevet brev til Malvik kommune hvor de ber om at vaktmester Øystein Vågbø får fortsette i jobben han har vikariert i, i snart tre år.

– Jeg kjenner ikke hele saken, men synes det er noe merkelig fremgangsmåte. Saken minner mye om da Malvik kommune la ned Malvik næringsutvikling og ansatte daglig leder i rådmannens stab.

– Den gang var begrunnelsen at det var samme jobben som skulle gjøres og at det var en virksomhetsoverdragelse. Dette ligner veldig på det samme for Motrøtunet skal vel brukes som før selv om borettslaget er kjøpt av kommunen, sier Randi Eikevik.

Hun er leder av kontrollutvalget i Malvik kommune men presiserer at det ikke er i den rollen hun gir kommentar i saken

– Men jeg må si det er litt underlig at ordføreren skyver saken over til fagforbundet, sier Eikevik.

Det har ikke lyktes Malviknytt å få kontakt med hverken rådmann eller kommunalsjef for helse i Malvik kommune i dag.