Kan havne på Løvebakken

Per Sandberg (FrP) blir trolig utnevnt som minister i Erna Solbergs nye regjering som presenteres i formiddag.

Lill Harriet Sandaune vil i så fall møte som fast representant på Stortinget som vararepresentant for Sandberg.

Sandaune er fylkespolitiker i Sør-Trøndelag fylkeskommune hvor hun er medlem av fylkesutvalget og hun sitter i formannskapet og er kommunestyrerepresentant i Malvik,