Sinte, opprørte og frustrerte kolleger på Helsetunet.

De ansatte i hjemmetjenesten ved Hommelvik Helsetun kan ikke med sin beste vilje forstå at vaktmestervikar Øystein Vågbø (42) ikke får fortsette i jobben når kommunen nå overtar Motrøtunet fra 1.januar.

Startet underskriftsaksjon

De har nå skrevet brev til virksomhetsleder, kommunalsjef, rådmann og ordfører. Brevet er underskrevet av over 50 ansatte ved Hjemmesykepleien og Helsetunet.

Der stiller de flere spørsmål om hvorfor Vågbø ikke får forlenget sin kontrakt med kommunen, til tross for at han har vikariert i samme stillingen i snart tre år.

– Jeg fikk beskjed i dag om at jeg er arbeidsledig fra 1.januar, sier Øystein Vågbø som er overveldet over engasjementet blant de ansatte.

Åpnt brev Motrøtun
Brevet som er sent til Malvik kommune ved ordfører, rådmann, virksomhetsleder og kommunalsjef.

– Det er helt fantastisk hvordan de har støttet meg og som de skryter av meg. Men jeg gjør bare jobben min, sier han.

– Nå må jeg søke på andre stillinger selv om jeg trives her og er sånn halvveis lovt at jeg skulle få jobben etter så lang tid i samme vikariat. Jeg kjenner jo eiendommen, bygningene og folkene her godt, både de ansatte og beboerne.

– Jeg har ett jobbintervju denne uka så jeg krysser fingrene for at noen andre vil ansette meg.

 

Tillitsvalgte og fagforening

Ordfører Ingrid J. Aune har mottatt og lest brevet fra de ansatte ved hjemmetjenesten.

– Jeg skjønner godt hva de ansatte på Helsetunet sier, og synes det er flott med et så sterkt engasjement som de har for en av sine kolleger. Jeg håper de har tatt dette opp med tillitsvalgte slik at det blir tatt videre på en god måte, skriver Aune i en e-post til Malviknytt.no.

– Saken skal være sendt videre til jurister som Fagforbundet har kontakt med, men jeg har ikke hørt noe mer fra den kanten, sier Øystein Vågbø.

Rett mann på rett plass.

De ansatte i hjemmetjenesten kan ikke få fullrost vaktmesteren som nå må slutte nok. I brevet som også er sendt til kommunens ledelse peker de på at Vågbø alltid stiller opp og alltid utfører sine oppgaver med ett smil.

Underskrift Motrøtun
Over 50 underskrifter tyder på et stort engasjement for å beholde vaktmesteren

– Han har vist seg ”frem” som det så fint heter og vi er overbevist om at han er en meget faglig dyktig vaktmester.

Hvis dere etterspør kompetanse som Øystein ikke har, kan han vel tilegne seg ny kunnskap ved kurs og opplæring?

 

 

 

Han har vist oss at ingenting er umulig, og at det til og med gjøres med et stort smil og hyggelige kommentarer, står det i brevet som de ansatte har sendt ledelsen ved Helsetunet og i kommunen.

De avslutter med en bønn:

– Kjære leder, kommunalsjef, ordfører og rådmann i Malvik kommune. I disse sparetider er det umulig å få mer for hver krone enn det som Øystein Vågbø gir til Malvik kommune gjennom sitt arbeide hver enste dag. Hen er meget egnet og faglig dyktig.

– Vi ansatte i hjemmesykepleien kan ikke forstå at Malvik kommune har råd til å si opp et slik lojalt unikum som Øystein Vågbø faktisk er! Vi ber derfor innstendig om at han må få beholde sin stilling i Malvik kommune, avslutter de ansatte brevet med.

Det har ikke lyktes Malviknyt.no og få kontakt med virksomhetsleder, kommunlasjef eller rådmann om denne saken i dag.