Dobler eiendomsskatten i 2016

Kommunestyret vedtok mandag å doble eiendomsskatten fra 2 til 4 promille med virkning fra 1.januar.

Rådmannen i Malvik hadde før mandagens kommunestyremøte foreslått en økning av eiendomsskatten fra to til fire promille.

Dette vil gi kommunen en inntekt på ca 30 millioner for 2016.

Eiendomsskatten ble innført i 2014 for å dekke kostnadene ved investeringer i nye kommunale bygg.

Nå dobles den for at kommunen skal kunne gjennomføre byggingen av to nye ungdomsskoler.

Et flertall på 18 mot 13 representanter vedtok å følge rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten på bolig- og næringseiendommer.

Det var flertallet bestående av AP (12), SV (1), SP (3) og MDG (2) som stemte for å øke eiendomsskatten.