Økte varaordførers stilling og lønn

Kommunestyret har vedtatt mot 10 stemmer å øke varaordførerens lønn til 75% av ordførerlønna og utvider samtidig stillingen til 100%.

Vedtaket gjelder fra 12.oktober 2015 og varaordfører Ole Herman Sveian får dermed ei årslønn på ca 660.000,- noe som er ei økning på litt over kr 221.000,- i forhold til tidligere ordning.

Skal se på godtgjøringene

Det ble samtidig vedtatt å sette ned ett utvalg som skal se på de folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøringer. Dette utvalget skal legge frem sin innstilling til det første kommunestyremøtet i 2016.

Formålet er å bidra til ytterligere innsparinger ved å kutte i politikernes godtgjøring.

Et forslag fra FrP om å legge ned de faste utvalgene fikk bare ni stemmer.