Kommunen sier opp samarbeidet med Betania

Under dagens kommunestyremøte vedtok et flertall på 22 i kommunestyret å avvikle samarbeidet med Betania på Malvik om rehabilitering. Et forslag fra Brit Aune (H) om å forlenge avtalen ut 2016 fikk 10 stemmer.

Malvik kommune har, gjennom det etablerte samarbeidet med Betania Malvik, hatt et høyt faglig nivå og god kvalitet på dag- og døgnrehabiliteringstilbudet.

Etter innflytting i nye helsetun, ser Rådmannen at kommunen nå selv kan være i stand til å utvikle og drifte en slik rehabiliteringstjeneste. Tilbudet kan bygges opp og videreføres innenfor eksisterende rammer og ressurser ved Hommelvik Helsetun fra 1.mai neste år.

Rehabiliteringstilbudet skal ivaretas av terapeutene (fysioterapeut, ergoterapeut, kreftkoordinator), personalet på dagens dagtilbud og det døgnbemannede teamet i virksomhet Helse og Rehabilitering. Lokaliteter på Hommelvik helsetun kan benyttes, dvs. seksjon A (Motrøtunets 26 omsorgsleiligheter), aktivitetsrommet (dagtilbudet) og treningsrom.

Direktør Ingfrid Eggen Skogrand i Betania sier hun tviler på at Malvik kommune sparer penger ved å si opp denne avtalen.

– Jeg tror at det er et lite grunnlag å bygge opp et eget tilbud i kommunen, og må få lov til å si at vi er bekymret for enkeltpersonene som trenger rehabilitering i Malvik, sa Eggen Skogrand til Malviknytt 24.november.

Tror ikke kommunen sparer penger