Dyrere kommunale boliger

Kommunestyret har i dag vedtatt mot sju stemmer å øke leien i kommunale leiligheter.

Dette medfører at en omsorgsbolig på 47,8 m² i Rønningsvegen 3 på Vikhammer, vil få en økt leie øke på kr 2.000,- fra kr 5.000,- til 7.000,-.

En omsorgsbolig på 67,6 m² i Motrøvegen 4, vil leien øke med kr. 2.460,- fra kr. 7.040,- til kr. 9.500,- og for en leilighet på 86,6 m² ved samme adresse, vil økningen bli på kr 2.845,- fra kr 8.155,- til kr 11.000,-.

En gjennomgangsbolig på 61 m² i Nessvegen vil leien øke med kr 1.000,- fra kr 7.500,- til kr 8.500,-.

For dagens leietakere vil de nye husleiesatsene gjelde fra tidligst 01.07.16 og for nye leietakere fra 01.01.2016. Dette vil gi Malvik kommune en økt årlig leieinntekt på ca 2,8 millioner.