Budsjettmøte i kommunestyret

I dag, mandag 14. desember, fra klokken 13:00 avholdes årets siste  kommunestyremøte. 

Malvik kommune er inne i en utfordrende økonomisk situasjon. Det er iverksatt en omstillingsprosess i hele organisasjonen som tar sikte på å redusere antall ansatte og årsverk. I tillegg må de folkevalgte se på tjenestetilbudet til kommunen.

Rådmannen har foreslått å øke eiendomsskatten til 4 promille samt en generell økning på de fleste kommunale avgifter. Øker e-skatten – kutter 20 årsverk

Du kan lese hele møteinnkallingen og alle sakspapirene på Malvik kommune sin nettside.

Møtet kan du se direkte på Web-TV

Saker til behandling:

 • Oppsigelse av samarbeidsavtale med Værnesregionen innkjøp
 • Kommunal rehabilitering og oppsigelse av avtale med Betania Malvik

  Tror ikke kommunen sparer penger

 • Økonomisk sosialhjelp – innføring av korttidssats 2015/3706 107
 • Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m. 1.1.2016
 • Regulering av husleier i kommunale boliger – forslag til nye husleiesatser
 • Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen,foreldrebetaling og kostpriser i barnehager,kommunale idrettshaller.
 • Avvikling Grønberg barnehage og Mostadmark barnehage ved oppstart Sandfjæra barnehage 2016

  Politikerne vet for lite om Mostadmark   En vanskelig sak for mange

 • Gebyrregulativ 2016, FDV-Kommunalteknikk Store kutt og økte avgifter
 • Gebyrregulativet 2016 – Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging
 • Kommuneplanens Handlingsdel 2016 – 2019, Økonomiplan 2016 – 2019 og Budsjett 2016
 • Møteplan – Politiske utvalg 201 Finansrapport 30.09.15
 • Endring folkevalgtes arbeidsvilkår – varaordførers godgjøring  Økt politikerlønn