Øker lønna til politisk ledelse

I rådmannens budsjettforslag for 2016 som skal opp til behandling mandag 14.desember, ligger det et forslag til økning av lønn og ytelser til de folkevalgte.

Totalt dreier det seg om en økning på kr 300.000,- i forhold til inneværende år. Rådmann Kristian Rolstad skriver i en e-post til malviknytt.no at :

  • Lønnsøkningen som skyldes økt stillingsandel varaordfører til 75% lønn med stillingsandel 100% utgjør ca 250.000.
  • Andre lønnsrelaterte poster utgjør endring på 50’ (bl.a. generell lønnsøkning)
  • Andre driftsutgifter utgjør resterende beløp på ca 300.000,

Folkevalgtes arbeidsvilkår i endring

På saklista til mandagens kommunestyremøte skal folkevalgtes arbeidsvilkår opp som egen sak. «PS 120/15 Endring folkevalgtes arbeidsvilkår – varaordførers godtgjøring».

I møteinnkallingen som er utsendt står det anført at saken ettersendes.

Det skal være satt ned et politisk utvalg i denne forbindelse men det har ikke lyktes malviknytt.no å få kunnskap om hvem som er medlemmer i dette utvalget eller hvilken konklusjon de har kommet frem til.

De gjeldende regler for de folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøringer finner du på Malvik kommune sine hjemmesider.