Mari studerer barnevennlige byer

Mari Johansen Aune (28), opprinnelig fra Hommelvik har skrevet en masteroppgave om barnevennlige byer. Mari Johansen Aune har valgt å studere arbeidet med å løfte bydelen Saupstad og Kolstad i Trondheim.

Nesten halvparten av verdens barn vokser opp i urbane områder, og de siste årene har det vært stadig mer fokus på om byene er en god plass å vokse opp eller ikke.

Hvordan blir barns rettigheter ivaretatt i trange, folkerike byer, hvor fokus er på økonomisk vekst og utvikling, er spørsmål som stilles og som Mari Johansen Aune har tatt for seg i sin masteroppgave i samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.

Oppgaven ble nylig presentert under Husbankens områdeløftsatsing i Oslo.

Programleder for områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim kommune, Hilde Våbenø Markussen har uttalt følgende på Områdeløftets facebook-side om masteroppgaven:

”Planlegging for barnevennlig byutvikling: Hvordan forstås barns rettigheter av aktørene i den urbane planleggingen på Saupstad-Kolstad i Trondheim?
Mari Johansen Aune forteller oss i 2015 om hvilke utfordringer som finnes koplet til bl.a. Områdeløftets målsetting om barnevennlig byutvikling.

Områdeløft Saupstad-Kolstad’s ønske er at barn og unges kompetanse, medvirkning og innspill til politiske beslutninger skal få konkrete og synlige resultater i bydelen. Vi er inne i en spennende tid !”

 

Klikk her for å lese masteroppgaven.