En vanskelig sak for mange

Det er kommentaren Bernt Ole Ravlum (AP) har når det gjelder spørsmålet om nedleggelse eller bevaring av Mostadmark barnehage.

Barnehagen i Mostadmark er som kjent foreslått nedlagt i forslaget til neste års budsjett i kommunen.

Dette til tross for at kommunestyret har vedtatt å «frede» barnehagen i bygda og se på grunnlaget for videre drift i forbindelse med oppstart av barnehageåret 2016/2017.

– Det medfører riktighet at det er vedtatt at barnehagen skal drives videre og at vi skal se på forholdene i løpet av neste år, sier Bernt Ole Ravlum.

Han var en av politikerne som var i møte med foreldregruppa i Mostadmark Barnehage på søndag.

Har ikke konkludert

Mandag 14.desember skal framtida til barnehagen i Mostadmarka igjen vurderes og nedleggingsforslaget er ikke enkelt.

– Vi jobber intenst med saken og for og få fram alle opplysninger og tall slik også foreldrene med barne i barnehagen har bedt om. Vi rødgrønne hadde gruppemøte onsdag kveld og fortsetter søndag.

– For mange av oss er dette en vanskelig sak.

– Vi jobber videre, vi er ikke ferdige og vi har ikke konkludert, sier Bernt Ole Ravlum som er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret.