Politikerne vet for lite om Mostadmark

Søndag formiddag var alle politiske parti i Malvik kommunestyre invitert av foreldre med barn i Mostadmark barnehage til et møte om barnehagens framtid.

Det var etter at barnehagen nå er foreslått nedlagt i forbindelse med neste års budsjett at foreldrene ønsket å få politikerne i tale. Som kjent ble barnehagen ”fredet” til 2017 under forrige års budsjettforhandlinger.

Halvparten møtte

Anne Sneisen er en av dem som tok initiativet til møtet og som er skuffet over at forslaget om nedlegging kom alt nå.

– Vi ønsket å ta en uformell samtale med politikerne i kommunestyret for å vise dem hvor bra barnehagen er i bygda og hvor viktig den er for dette lille bygdesamfunnet.

Av de ti partiene i kommunestyret var det bare halvparten som deltok på søndagens møte. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Høyre og Venstre.

– Vi er selvsagt skuffet over at det er forslag om å legge ned barnehagen vår igjen, men aller mest skuffet er vi nok over at det er de samme argumentene som sist som brukes.

– Blant annet så står det at det ikke er en stabil pedagogisk ledelse i barnehagen. Det stemte for to år siden, men ikke nå, forteller Anne Sneisen.

– Når det gjelder økonomi har vi bedt politikerne om å se nøye bak tallene som presenteres.

– Vi ser av tallene at Mostadmark barnehage må betale for vaktmester ut fra hvor mange kvadratmeter barnehagen er. Sannheten i den virkelige verden er at i løpet av det siste barnehageåret har vaktmesteren vært innom barnehagen to ganger og at personalet selv sørger for utvendig vedlikehold sommer og vinter.

Trivsel og trygghet

Anne Sneisen og flere av foreldre med barn i Mostadmark barnehage synes det var på tide å informere lokalpolitikerne om saken.

– Det er ikke greit at barnehagen er nedleggingstruet og styreren snakker om at den skal flyttes til Sjøsiden Barnehage når denne åpner. Vi fortjener å ha en barnehage i Mostadmarka.

– Det at en av de tre ansatte ikke har én eneste sykedag på 23 år, sier vel alt om trivsel og stabilitet i Mostadmark barnehage, sier Anne Sneisen.

– Folk ønsker å flytte til Mostadmarka fordi det er barnehage her. Men med stadige forslag om nedleggelse blir alt veldig usikkert.

Feilinformert

Innbyggerne i Mostadmarka opplever også at politikerne er feilinformert om barnehagen i bygda.

– På spørsmål til de folkevalgte om de har fulgt opp og etterspurt hva som skjer med barnehagen i Mostadmark etter vedtaket om å ”frede” barnehagen ut neste år var svaret at det er ikke gjort, sier Anne Sneisen.

Politikerne som tok seg tid til en tur til Mostadmark på søndag fikk et godt innblikk i ungene og foreldrenes hverdag.

– Ett av problemene vi får høre om er at når noen ringer til kommunen får de vite at det er fullt i Mostadmark barnehage. Og det stemmer for så vidt at det er fullt i forhold til bemanningen, men kommunestyret har vedtatt at barnehagen skal drives med inntil 18 plasser og at driften skal evalueres i løpet av 2017.

– Dette er det siste kommunale tilbudet vi har i Mostadmarka, blir dette lagt ned, spørs det om noen er særlig interessert i å betale eiendomsskatt til kommunen.

– Vi forstår at barnehagen ikke kan bestå for enhver pris, men vi aksepterer ikke at den blir nedlagt på grunn av feilinformasjon og mangel på kunnskap, avslutter Anne Sneisen som helt sikkert blir å finne på tilskuerplass under mandagens kommunestyremøte.