Ikke holdbar trafikkøkning på Mogjalet.

Beboerne på Mogjalet i Hommelvik reagerer nå på at kommunen har stengt en av innfartsveiene til boligområdet som inneholder Helsetun og kulturhus.

Det var tidligere i vinter at Movegen ble stengt i krysset ved Selbuvegen slik at all trafikk til området nå går via Maivegen og Reidar Jenssens gate.

– Helsetunet er en av de største arbeidsplassene i Hommelvik. Der er det vaktskifte flere ganger i døgnet, samt at det er møter og pårørende på besøk. I tillegg kommer trafikken til og fra kulturhuset både når det er arrangement og øvelser, sier Astrid J. Eggen i Sentrum Vel.

Nå inviterer de politikerne og administrasjonen kommunen til et folkemøte om saken i januar.

– Har trafikken økt så mye etter stengingen av Movegen?

– Det er en merkbar økning. Jeg bor selv i krysset Reidar Jenssens gate og Maivegen hvor det har blitt stor trafikk tidlig på morgenen og på kveldstid, sier Astrid J. Eggen.

– Men var det ikke stor trafikk før, til Folkets Hus og Motrøtunet?

– Nei det er merkelig. Det var trafikk selvsagt, men etter at Movegen ble stengt ble det et helt annet trafikkbilde enn hva vi var vant til. Det er trafikkstøy tidlig på morgenen og sent på kvelden.

– Trafikken er til tider så stor at enkelte foreldre står vakt tidlig på morgenen for å slippe ungene over gata. Flere parkerer også bilene sine ut i gaten for å dempe hastighetene.

– Dette er selvsagt ikke holdbart, så vi er interesserte i en dialog med kommunen om permanente tiltak, sier Astrid.

Nå inviterer de nabomøte om saken hvor de håper at både politikere og administrasjonen stiller opp for å komme i dialog med innbyggerne på Mogjalet på Cafe Rampa onsdag 13.januar kl 19.30.