Biblioteket i Malvik får nasjonal støtte

Bibliotekene i Malvik får penger fra Nasjonalbiblioteket som har bevilget 24,5 millioner kroner til aktiviteter i bibliotekene og utvikling av bibliotekene som møteplasser. Til sammen 242 prosjekter er støttet med mellom 15 000 og 2 millioner kroner.

– Vi får 50.000 kroner i støtte fra nasjonalbiblioteket til prosjektet «barnas bibliotek», forteller bibliotekleder Katrine Herringbotn.

– Nå satser vi på flere arrangementer rettet mot barn og håper å få til mye moro også på lørdagene.

Katrine Herringbotn kan også opplyse om at biblioteket på Vikhammer skal tilbake på Malvik videregående skole på nyåret, nærmere bestemt 1.februar 2016.

Nasjonal bibliotekstrategi

– For oss har det vært viktig at så mange kommuner som mulig får startet utviklingsprosessen vi initierte med den nasjonale bibliotekstrategien. Derfor har svært mange prosjekter fått støtte, selv om ikke alle har fått like mye som de søkte om i denne runden. Tilsvarende midler vil bevilges hvert år i hele strategiperioden, og de neste fire årene skal alle norske folkebibliotek få muligheten til å utvikle seg som arrangører, lærings- og debattarenaer, sier Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre.

For å stimulere til videre utvikling, prioriterte Nasjonalbiblioteket i denne tildelingsrunden prosjekter knyttet til tilrettelegging i biblioteklokalene. Størstedelen av de til sammen 77 millioner kronene det var søkt om, var knyttet til nettopp denne typen prosjekter.