74 elg felt under jakta i Malvik

I følge Hjorteviltregisteret har det i år blitt felt 74 elg av jaktlagene i Malvik.

Det var tildelt 89 dyr totalt. Antallet felte dyr er på samme nivå som i 2014 da ble det felt 72 dyr i Malvik.

Felt elger fordeler seg slik i antall, alder, kjønn og vekt:

Hannkalv 12 stk med gjennomsnittlig slaktevekt på 60 kg, hunnkalv 11 stk snittvekt 49 kg.

Elg på ett og ett halvt år er snittvekta for hanndyr 1 ½ år 122 kg (17 stk) og hunndyr 1 ½ år 112 kg (10 stk)

For voksne dyr er snittvekta hanndyr (10 stk) 193 kg og hunndyr (13 stk) 154 kg.