Ønsker bred debatt om sammenslåing

Trøndelagsutredningen er ute på offentlig høring, og Sør-Trøndelag fylkeskommune vil vite hva du mener. Det skriver de i en pressemelding som omhandler Trøndelagsutredningen som handler om en eventuell sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune og fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok den 24.11.15 å legge Trøndelagsutredningen samt forslag til intensjonsplan datert 4.11.15 ut til offentlig høring.

Dokumentene er å finne på trondelagsutredningen.no og på alle folkebibliotekene i Trøndelag.

På trondelagsutredningen.no er alle dokumenter gjort tilgjengelig i en egen webversjon, hvor du finner hele utredningen, samt den politiske intensjonsplanen.

Enda viktigere – du finner knappen «Hva mener du?».

– Det er viktig med en bred involvering slik at alle som ønsker det kan komme med innspill, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Alle inviteres til å komme med uttalelse til det utlagte forslaget, både lag, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner.

Frist for å avgi uttalelse er 5.2.2016.

 DSC_8421Ettersom dette er en offentlig høring, vil mottatte uttalelser være offentlige. For å telle med må det derfor gå fram hvem uttalelsen er fra. Uttalelsene blir en del av beslutningsgrunnlaget når fylkestingene skal fatte endelig beslutning i saken i april 2016.

Uttalelser merkes «Høring Trøndelagsutredningen» kan også sendes med e-post til postmottak@stfk.no, eller med brev til:

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2375 Sluppen
7004 Trondheim