Lange køer ved Vikhammer

Som en følge av at Væretunnelen er stengt til mandag morgen kl 06.00 har det i ettermiddag og kveld oppstått store køer ved Vikhammer.

Trafikken har vært så stor at vegtrafikksentralen har satt inn dirigering av trafikken.

Tunnelstegningen er annonsert og arbeidet med tunnelene langs E6 vil foregå på nattetid frem til jul med ulike stengetider for hver enkelt tunnel.

Lang kø på Fv 950 (foto. Roger Strømsnes)
Lang kø på Fv 950 (foto. Roger Strømsnes)