Åpent for å komme med budsjettinnspill

Malvik kommunes budsjett for 2016 er lagt ut til offentlig høring. Alle kan komme med innspill og frist for dette er satt til onsdag 9.desember.

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan mandag 14.desember.

Politisk behandling

Det er ”Malvikerklæringen” , underskrevet av AP, SV, SP og MDG, som ligger til grunn for hvordan kommunestyret kommer til å behandle forslaget til årets budsjett.

I forbindelse med denne erklæringen ble det kunngjort fra samarbeidspartiene AP, SP, SV og MDG at varaordførerens stilling økes til 100% med 75% av ordførers lønn.

Ordførerens lønn er den samme som en stortingsrepresentants årslønn og er fra mai 2015 på kr 885.491,- Varaordfører vil da få 664.118,- i lønn, noe som er en økning på 221.373,- i forhold til i fjoråret.

Økt e-skatt og gebyrer

Budsjettforslaget fra rådmannen inneholder flere forslag til kutt og økning av kommunens inntekter. For innbyggerne vil nok forslaget om å øke eiendomsskatten til 4 promille merkes mest da dette er en dobling av dagens nivå.

Et annet tiltak for å få ned utgiftene er å redusere antallet årsverk. Det er i budsjettframlegget foreslått å redusere antallet ansatte med ca 20 årsverk fra alle nivå.

Store kutt og økte avgifter

Satsene i barnehager, SFO, kommunale boliger og andre kommunale gebyrer foreslås økt.

Helse og omsorg

Innenfor sektoren helse og omsorg må det spares mest og der kuttes det drastisk. Ved Hommelvik Helsetun, som åpnet i mai, blir ikke den mye omtalte ”avdeling A” åpnet. Avdelingen var mye diskutert under valgkampen og de rødgrønne gikk langt i å love at alle avdelinger på helsetunet skulle driftes innen utgangen av 2015.

Et av forslagene er å avvikle samarbeidet med Betania for å starte egen kommunalt drevet rehabiliteringsavdeling.

Skole, oppvekst og kultur

Malvik trenger sårt to nye ungdomsskoler og for kommende år er det budsjettert med oppstartsmidler til en ny Hommelvik ungdomsskole. Vikhammer ungdomsskole skyves ut i tid og arbeidet med denne starter først i 2017.

Fjerner dirigentstøtten til barne- og ungdomskor og korps.

Du kan lese mer om prosessen og budsjettforslaget på Malvik kommunes hjemmeside

For alle som har en mening, gode ideer eller forslag til hvordan Malvik kommune skal legge opp sitt budsjett for neste år er fristen for å sende inn onsdag 9.desember.